Năm 2017, Lê & Lê được bình chọn ở hạng "bạc", luật sư Lê Hoài Dương  được bình chọn ở hạng "vàng".

LÊ & LÊ

LÊ & LÊ pulls out all the stops to secure watertight protection for clients’ most valuable brands. Although it can assist across all phases of the trademark lifecycle, the compact outfit attracts the warmest praise for its savvy strategic counsel. US-educated and multilingual Le Hoai Duong is the cornerstone of the impressive group. His “professor-like knowledge” has earned him much-deserved veneration from peers.

http://www.worldtrademarkreview.com/WTR1000/rankings/Detail.aspx?g=3f7f5cc5-4a34-45c8-9a82-b290c51bf907

 

LIÊN HỆ

Văn phòng luật sư LÊ & LÊ
49 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: +(84-4) 3936 1314, 3936 2349
Fax: +(84-4) 3936 1315
Email: hanoi@lele.vn
Website: www.lele.vn

Với các trang thiết bị và công nghệ hiện đại,
LÊ & LÊ có thể tiếp nhận đầy đủ thông tin và tư vấn cho khách hàng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mà khách hàng không cần trực tiếp đến văn phòng của chúng tôi.

Thời gian làm việc:
Buổi sáng từ 8h30 đến 12h00
Buối chiều từ 13h30 đến 18h00

Từ thứ hai đến thứ sáu.

© 1998-2017 LÊ & LÊ. All Rights Reserved. Last updated May 15, 2017.