Các nhãn hiệu của TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM cho các dịch vụ trong Nhóm 39 (Nice Classification) đã được đăng ký tại Việt Nam (số GCNĐK 259939 & 259940)

Nhãn hiệu STAR WORLD của Star Television Productions Limited (British Virgin Islands) đã được đăng ký tại Việt Nam (số GCNĐK 255057) cho các sản phẩm và dịch vụ trong Nhóm 9, 38 và 41 (Nice Classification)

Kiểu dáng công nghiệp DÂY của Apple Inc. (US) đã được cấp các Bằng độc quyền KDCN số 22103 – 22108 & 22111 tại Việt Nam. 

 

LIÊN HỆ

Văn phòng luật sư LÊ & LÊ
49 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: +(84-4) 3936 1314, 3936 2349
Fax: +(84-4) 3936 1315
Email: hanoi@lele.vn
Website: www.lele.vn

Với các trang thiết bị và công nghệ hiện đại,
LÊ & LÊ có thể tiếp nhận đầy đủ thông tin và tư vấn cho khách hàng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mà khách hàng không cần trực tiếp đến văn phòng của chúng tôi.

Thời gian làm việc:
Buổi sáng từ 8h30 đến 12h00
Buối chiều từ 13h30 đến 18h00

Từ thứ hai đến thứ sáu.

© 1998-2017 LÊ & LÊ. All Rights Reserved. Last updated May 15, 2017.