Liên hệ với Lê & Lê
 


TRỤ SỞ CHÍNH

 


LÊ & LÊ
49 Hàng Chuối 
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +(84-24) 3936 1314, 3936 2349
Fax: +(84-24) 3936 1315
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


Thời gian làm việc:
Buổi sáng từ 8h30 đến 12h00
Buối chiều từ 13h30 đến 18h00
Từ thứ hai đến thứ sáu.