Quyền tác giả & quyền liên quan

Sáng chế

Nhãn hiệu

Kiểu dáng công nghiệp
  

LÊ & LÊ thực hiện các dịch vụ sau:

• Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ của các đối tượng sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và ở nước ngoài (như Mỹ, Canada, Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á….);

• Đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và ở nước ngoài;

• Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ các quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

• Đánh giá khả năng vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ; đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

• Thực thi các quyền sở hữu trí tuệ, gồm: điều tra, giám sát, thương lượng/hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan thẩm quyền khác xử lý xâm phạm ở Việt Nam và ở nước ngoài;

• Tư vấn, đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng (license), hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu (assignment) các đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại (franchising) ở Việt Nam và/hoặc nước ngoài;


 
 
 

© 1998-2017 LÊ & LÊ. All Rights Reserved. Last updated October 02, 2017.