Dịch vụ pháp lý
 
DỊCH VỤ PHÁP LÝ
LÊ & LÊ thực hiện các dịch vụ sau:
  • Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ của các đối tượng sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và ở nước ngoài (như Mỹ, Canada, Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á….);
  • Đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và ở nước ngoài;
  • Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ các quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
  • Đánh giá khả năng vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ; đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
  • Thực thi các quyền sở hữu trí tuệ, gồm: điều tra, giám sát, thương lượng/hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan thẩm quyền khác xử lý xâm phạm ở Việt Nam và ở nước ngoài;
  • Tư vấn, đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng (license), hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu (assignment) các đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại (franchising) ở Việt Nam và/hoặc nước ngoài;
SÁNG CHẾ
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật – ở dạng sản phẩm hoặc quy trình – nhằm giải quyết một vấn đề xác định. Sáng chế có thể được bảo hộ dưới hình thức: (i) Bằng độc quyền sáng chế nếu có tính mới, trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp; hoặc (ii) Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường, có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Không phải tất cả các lĩnh vực công nghệ đều là đối tượng bảo hộ của sáng chế. Ví dụ, phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học, chương trình máy tính, phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa trị bệnh cho người và động vật, theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005, không được bảo hộ là sáng chế.

Quyền đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với sáng chế phải trực tiếp làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc uỷ quyền cho một Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp đã được cấp thẻ hoạt động (như Lê & Lê) thực hiện các công việc này.

Chủ sở hữu sáng chế có độc quyền khai thác hoặc cho người khác khai thác sáng chế của mình trong suốt thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ (kể từ ngày được cấp đến hết 20 năm đối với Bằng độc quyền sáng chế, hoặc 10 năm đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.)

Không chỉ đại diện cho khách hàng nước ngoài ở Việt Nam, Lê&Lê còn chuẩn bị đơn, nộp đơn cho khách hàng Việt Nam tại nước ngoài như Mỹ và Hàn Quốc. Mới đây, Lê&Lê đã nộp một số đơn sáng chế quan trọng trong lĩnh vực điện tử và cơ khí cho Apple Inc.
NHÃN HIỆU
Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được – có thể là các chữ cái hoặc chữ số, tên người, hình ảnh hoặc hình vẽ, hình khối (03 chiều) hoặc sự kết hợp các yếu tố này – dùng để nhận biết hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Một dấu hiệu nhìn thấy được có thể được bảo hộ là nhãn hiệu nếu dấu hiệu đó có khả năng phân biệt, không lừa dối người tiêu dùng, và không có khả năng xung đột với các quyền đã được xác lập sớm hơn đối với – ví dụ, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, hoặc kiểu dáng công nghiệp – của chủ thể khác.

Căn cứ vào chức năng cụ thể, có thể chia các nhãn hiệu thành 04 loại: nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận. Một nhãn hiệu “được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam” được gọi là nhãn hiệu nổi tiếng.

Quyền đối với nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng) được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận đăng ký quốc tế của Cục Sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp Việt Nam muốn được hưởng quyền đối với nhãn hiệu phải trực tiếp làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc uỷ quyền cho một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp đã được cấp thẻ hoạt động (như Lê & Lê) thực hiện các công việc này. Quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có độc quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu của mình trong hoạt động thương mại trong suốt thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (kể từ ngày được cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần 10 năm.)

Một nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam thì chỉ được bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam. Để được bảo hộ ở một nước ngoài, nhãn hiệu phải được đăng ký hoặc sử dụng ở nước ngoài đó (tùy thuộc vào luật pháp của nước đó quy định quyền đối với nhãn hiệu phát sinh thông qua đăng ký hay sử dụng nhãn hiệu.) Để đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện theo nhiều cách: đăng ký trực tiếp ở từng nước, hoặc qua hệ thống đăng ký quốc tế Madrid bằng cách nộp một đơn duy nhất trong đó có chỉ định các nước xin đăng ký, hoặc xin đăng ký tại các nước Châu Âu theo thể thức CTM (Community Trademark) bằng cách nộp một đơn duy nhất cho cơ quan đăng ký của Cộng đồng (OHIM). Nếu đăng ký theo Madrid, trước hết nhãn hiệu phải đã được nộp đơn đăng ký hoặc đã được đăng ký tại Việt Nam tùy thuộc vào các nước xin bảo hộ thuộc khối Madrid Protocol hay khối Madrid Agreement. Khác với Madrid, một nhãn hiệu xin đăng ký theo hệ thống CTM, nếu thỏa mãn các tiêu chuẩn bảo hộ, sẽ được bảo hộ ở tất cả các nước thuộc Cộng đồng này (hiện gồm 25 nước). Tuy nhiên, việc từ chối bảo hộ, huỷ bỏ hoặc mất hiệu lực của nhãn hiệu CTM sẽ được áp dụng trong cả Cộng đồng.

Ngoài việc tra cứu đánh giá khả năng bảo hộ, lựa chọn nhãn hiệu mạnh, làm đơn và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Lê & Lê còn thực hiện các công việc này cho các doanh nghiệp Việt Nam (như Gạch Đồng Tâm, Nhà máy thuốc lá Sài Gòn, Trung Nguyên, Minh Long, Công ty thép Miền Nam, Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty cổ phần VNG…) ở hàng trăm nước trên thế giới.

Với các luật sư đã được đào tạo chuyên sâu về pháp luật sở hữu trí tuệ của Mỹ, Lê & Lê đã thắng lợi trong việc yêu cầu một công ty Mỹ (VITC) rút bỏ không điều kiện 07 nhãn hiệu của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) và các công ty Việt Nam khác (như VDC, VIETEL) tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO), và đăng ký thành công nhãn hiệu “VNPT & Hình” tại Mỹ cho VNPT trên cơ sở đăng ký đã cấp ở Việt Nam với thời gian ngắn và chi phí thấp.

Lê & Lê cũng đã thành công trong rất nhiều vụ điển hình và quan trọng liên quan đến các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như "Adidas", "Budweiser", "Kohler", "Manpower", "Motorola (Stylized M in a circle)", "Sunkist", "Superman".
KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiểu dáng công nghiệp có thể được bảo hộ nếu có tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Một số hình dáng bên ngoài không được bảo hộ với tư cách là kiểu dáng công nghiệp, ví dụ, hình dáng bên ngoài được quyết định hoàn toàn bởi chức năng của sản phẩm, hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.

Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải trực tiếp làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc uỷ quyền cho một Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp đã được cấp thẻ hoạt động (như LÊ & LÊ) thực hiện các công việc này.

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có độc quyền khai thác hoặc cho người khác khai thác kiểu dáng công nghiệp của mình trong suốt thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ (kể từ ngày được cấp đến hết 05 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể gia hạn liên tiếp 2 lần, mỗi lần 5 năm.)

Ngoài việc đại diện cho khách hàng làm đơn và nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại NOIP, Lê & Lê còn thực hiện các công việc này cho khách hàng Việt Nam (như Minh Long) ở nước ngoài – ví dụ tại Châu Âu qua thể thức Community Design– trên cơ sở và xin hưởng quyền ưu tiên từ các đơn đã nộp tại Việt Nam.

Lê & Lê đã đại diện cho khách hàng lâu năm là Apple Inc. đăng ký nhiều kiểu dáng phổ biến và quan trọng, gồm iPod, iPhone, iPad, Mac Pro, MacBook Air, và Watch.
QUYỀN TÁC GIẢ & QUYỀN LIÊN QUAN
Quyền tác giả là quyền mà pháp luật ban cho người đã sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, chương trình máy tính). Quyền tác giả tự động phát sinh từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Tác phẩm, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, phải là sản phẩm của “lao động trí tuệ” của tác giả mà không đơn thuần chỉ là sự sao chép từ các nguồn đã biết.

Quyền tác giả được hiểu như là một nhóm các quyền, gồm các quyền nhân thân và các quyền tài sản. Các quyền tài sản được gọi là “độc quyền” khai thác hoặc cho người khác khai thác tác phẩm của chủ sở hữu quyền tác giả. Các quyền nhân thân (ngoại trừ quyền công bố tác phẩm) được bảo hộ vô thời hạn. Với đa số các loại hình tác phẩm, các quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm được bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết.

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Quyền của người biểu diễn được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm thực hiện việc công bố hoặc định hình (nếu chưa công bố). Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

Mặc dù không phải là yêu cầu bắt buộc để được thụ hưởng quyền, nhưng đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan với COV thường mang lại thuận lợi cho người được ghi nhận là tác giả/chủ sở hữu khi có tranh chấp xảy ra.

Bên cạnh các dịch vụ đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký các tác phẩm tại COV và thực thi các quyền tác giả bị xâm phạm, mảng công việc chính được khách hàng biết đến và tin cậy của Lê & Lê là cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các dự án của nước ngoài ở Việt Nam (như Business Software Alliance, Asia-Pacific Broadcasting Union), và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.