Văn phòng luật sở hữu trí tuệ hàng đầu ở Việt Nam
Được thành lập năm 1998, LÊ & LÊ đã phát triển và trở thành
một văn phòng luật chuyên nghiệp và có uy tín nhất ở Việt Nam
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. LÊ & LÊ cung cấp các dịch vụ về xác lập,
thực thi và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và nước ngoài.
Sự khác biệt của LÊ & LÊ: tập trung vào chất lượng công việc
và luôn vì quyền lợi chính đáng của khách hàng. 
Lê & Lê

Dịch vụ pháp lý
LÊ & LÊ cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực
sở hữu trí tuệ, gồm sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả & quyền liên quan
ở Việt Nam và nước ngoài.

Liên hệ
Ông/Bà có thể liên hệ với Lê & Lê bằng cách gửi thư, fax, hoặc email.
Để gửi email cho Lê & Lê, xin vui lòng bấm vào biểu tượng dưới đây:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.